Малък ястреб/Accipiter nisus - Фотограф: Весела Банова
Малък ястреб/Accipiter nisus - Фотограф: Весела Банова
Малък ястреб/Accipiter nisus - Фотограф: Теодора Койнова
Малък ястреб/Accipiter nisus - Фотограф: Борис Белчев

Малкия ястреб  е сравнително дребен представител на семейството си.

Физически характеристики

Мъжкият има дължина на тялото 29-34 см, размах на крилете 59-64 см, а женската съответно, дължина на тялото 35-41 см и размах на крилете 67-80 см. Тежи 150-300 гр. Има изразен полов диморфизъм, женската е по-едра. Мъжкият е тъмносив отгоре, белезникав с ръждивокафяви препаски отдолу. Бузите са светлокафяви, веждите сиви, а опашката е с 4 - 5 черни ивици. При женската веждите са бели, а препаските отдолу — чернокафяви. Ирисът на окото и при двата пола е жълт. Младите наподобяват женската, но отгоре и по бузите са кафяви, веждите са слабо очертани, а гърдите са с кафяви препаски. От късопръстия ястреб може трудно да се отличи по характерните светли върхове на първостепенните махови пера, едноцветното белезникаво гърло при всички възрасти, кафявите бузи и светлите вежди при женските. Издаващи звуци: В брачен полет — провлачено “кю-кю", в гнездото — силно „кик-кик", при опасност — отривисто “кирк”.

Разпространение

Прелетна птица. Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава гористи местности.

Начин на живот и хранене

Хищна птица, храни се предимно с дребни птици, като домашно врабче, скорец и др.Наблюдавани са възрастни и опитни ястреби,които си "играят" с малки птички високо във въздуха,като в тези случаи тази "игра" се превръща в смъртоносна за птичката.През размножителния период,както и други хищни птици,мъжкият ястреб подава във въздуха умъртвената от него жертва на женската,която се обръща в полет "по гръб" и хваща в ноктите си жертвата.Това подаване от своя страна представлява интересната любовна игра.

Размножаване

Гнезди по дърветата,като предпочита изоставени гнезда на вранови птици. Снася 4-6 яйца. Мъти 33 дни само женската,докато мъжкият се грижи за храната. Малките напускат гнездото на около 30 дневна възраст,когато са напълно оперени.Както при по-голяма част от грабливите птици се наблюдава канибализъм сред малките,което води до спад в числеността му. Годишно отглежда едно люпило.

Природозащитен статут

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC)

На територията на България е защитен вид.

Допълнителни сведения

Ястребите предпочитат да си почиват на някой клон и да дебнат,нападат от засада, за разлика от соколовите, които стоят дебнат от въздуха.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D0%BA_%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.