Голям ястреб/Accipiter gentilis - Фотограф: Георги Петров
Голям ястреб/Accipiter gentilis - Фотограф: Sergey Panayotov
Голям ястреб/Accipiter gentilis - Фотограф: Борис Белчев
Голям ястреб/Accipiter gentilis - Фотограф: Градимир

Описание

Дължината на тялото му е 53-66 cm, размаха на крилете 100-120 cm и тежи между 650 и 1 500 g. Полов диморфизъм се наблюдава само в размера на възрастните птици, като женските екземпляри са по-едри.

Разпространение

Прелетна птица. Среща се в Европа (включително България), Азия, Африка и Северна Америка.

Начин на живот и хранене

Хищна птица, 85% от храната му се състои от дребни и средни по размери птици, като дроздове, вранови, яребици. Останалите 15% се падат на бозайниците, като зайцевидни, гризачи и насекомоядни.

Размножаване

Гнезди по дърветата. Гнездото има диаметър 60-80 cm и височина 50 cm. Снася 2-6 (най-често 3) зеленикави яйца, с размери 58 х 47 mm. Мъти 35-38 дни предимно женската, въпреки че и мъжкия взема участие. Малките напускат гнездото на 41-43 дневна възраст. Годишно отглежда едно люпило.

Природозащитен статут

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC)

На територията на България е защитен вид. За неговата ниска численост са отговорни предимно гълъбари и ловджии, които го отстрелват с предлог, че е техен конкурент и вредител.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Accipiter_gentilis

 

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.