Яребица/Perdix perdix - Възрастен

Яребица/Perdix perdix - Фотограф: Георги Петров
Яребица/Perdix perdix - Фотограф: Frank Schulkes
Яребица/Perdix perdix - Фотограф: Борис Белчев
Яребица/Perdix perdix - Фотограф: Борис Белчев

Дължина на тялото: 30 см. Размах на крилете: 47 см. Оперение: Има възрастов и слабо изразен полов диморфизъм. Възрастните са сиво-кафяви, с подковообразно тъмнокафяво петно на гърдите. При мъжкия перата по надкрилията са с надлъжна белезникава ивица, а при женската тя е пресечена от охристи препаски. Младите са с белезникав корем. Издаващи звуци: Повтарящо се „кир-рек, кир-рек". Биотопи: Обитава открити терени , предимно в равнини. През зимата образува ята.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.