Крещалец/Rallus aquaticus - Фотограф: Frank Schulkes
Крещалец/Rallus aquaticus - Фотограф: Йордан Василев
Крещалец/Rallus aquaticus - Фотограф: Добромир Терзиев
Крещалец/Rallus aquaticus - Фотограф: Иван Пандъков

Физически характеристики

Дължина на тялото: 25 см. Размах на крилете: 42 см. Има възрастов диморфизъм. Възрастните отгоре са кафяви с черни ивици, главата отстрани и долната част на тялото са пепелявосиви, а слабините — черни с бели препаски. Младите отдолу са охристи. От пъструшките се отличава по дългия клюн и характерния крясък. Издаващи звуци: Наподобяват квичене на свиня.

Разпространение

Обитава влажни зони. Разпространен е в Евразия, Исландия, Британските острови, Сибир, Корея, Китай и Северна Япония, както и в подходящи местообитания в Северна Африка, Саудитска Арабия и Турция. Неговото разпространение в Азия е слабо проученo, и може да e по-широко, отколкото в момента е известнo.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.