Сребриста булка/Pluvialis squatarola - Фотограф: Frank Schulkes
Сребриста булка/Pluvialis squatarola - Фотограф: Frank Schulkes
Сребриста булка/Pluvialis squatarola - Фотограф: Евгени Стефанов
Сребриста булка/Pluvialis squatarola - Фотограф: Даниел Митев

Дължина на тялото: 29 см, Размах на крилата: 77 см. Оперение: Има сезонен диморфизъм. Възрастните през есенно-зимния период са със сиво оперение с черни петна; гърлото и коремът са бели, а на подмишничните пера има характерно черно петно. През лятото отдолу са черни подобно на златистата булка. Биотоп: Среща се в разнообразни влажни зони, предимно по морски крайбрежия. Образува малки ята.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.