Малък свирец/Numenius phaeopus - Фотограф: Борис Белчев
Малък свирец/Numenius phaeopus - Фотограф: Младен Василев
Малък свирец/Numenius phaeopus - Фотограф: Димитър Георгиев

Дължина на тялото: 40 см, Размах на крилата: 82 см. Оперение: Възрастните и младите отгоре са тъмнокафяви с по-светли ръбове на перата; главата е тъмнокафява с бели вежди, като над всяка има добре изразена черна ивица; гърлото, гушата и гърдите са белезникави с черни щрихи. Биотоп: При миграции се среща на ята в разнообразни водоеми.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.