Гугутка/Streptopelia decaocto - Възрастен

Гугутка/Streptopelia decaocto - Фотограф: Георги Петров
Гугутка/Streptopelia decaocto - Фотограф: Georgi Slavov
Гугутка/Streptopelia decaocto - Фотограф: Nelly
Гугутка/Streptopelia decaocto - Фотограф: Стефан Стефанов

Гугутката (Streptopelia decaocto) е разпространена по много места, включително България. Един от най-големите колонизатори на птичия свят. В Европа е описана за първи път в България през 1838 г. в покрайнините на Пловдив от Имре Фривалдски.

Таксономия

Има два подвида

S. d. decaocto: Европа, Мала Азия, Туркестан и Северен Китай, Южна и Североизточна Африка, Израел, Ирак, Иран, Индия, Шри Ланка и Западен Китай.

S. d. xanthocyclus: Мианмар и Източен Китай.

Физически характеристики

Малка птица със сиво оперение, като гърбът е по-тъмен. На крилата има синьосиви петна. Върховете на опашните пера са бели. Под тила минава тънка дъга от черни пера. Краката са къси и червени. Очите и човката са черни. Няма полов диморфизъм. Може да лети със скорост до поне 60 км/ч. Дължина: 31-34 см, тегло: 170-240 г, размах на крилете: 48-56 см.

Разпространение

Отначало е разпространена само в страните с топъл климат от Югоизточна Европа до Япония. През 20 век обаче тя се заселва в останалата част от Европа, като достига Унгария през 1932, Германия през 1943, Холандия през 1947, Дания през 1950, Белгия и Норвегия през 1952 и Великобритания през 1960. Гнезди и на Скандинавския полуостров северно от Северната полярна окръжност. Случайно достига Бахамите през 70-те години на 20 век и през 1982 г. е вече пристигнала във Флорида. Забелязани са големи колонии в Южна и Централна Алабама, но в САЩ най-голяма е числеността на вида във Флорида. В Европа е слабо застъпена на Пиренейския полуостров, като на континента има 4-15 млн гнездещи двойки. В Дания те са около 500 000.

Местообитание

Гнезди и зимува по паркове, градини и селскостопански дворове.

Начин на живот и хранене

Предимно растителнояден вид. През зимата може да се образуват големи ята там, където има хранителни запаси от зърно, например по силози и дворове. Обича царевица и пшеница, както и хранителни отпадъци. Храни се и с насекоми.

Разпознава се по характерната песен: гу-гуу-гу, гу-гуу-гу. Общителен вид, който не се страхува да живее край хора.

Размножаване

Моногамни птици. Гнезди по дървета, високи храсти и човешки постройки, като прави рехави гнезда от клонки. Понякога гнезди на необичайни места като светофари. Размножителният период обхваща месеците от февруари до октомври. Отглежда от 1 до 6 поколения годишно, като двамата родители мътят 2 яйца средно по 20-21 дни. Яйцата са бели и имат дължина средно 31 мм. Малките напускат гнездото на 16-18-ия ден.

Допълнителни сведения

Смята се, че е изходен вид или един от видовете използвани при създаването на домашната гугутка с която се кръстосва успешно и в естествени условия.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Streptopelia_decaocto

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.