Забулена сова/Tyto alba - Фотограф: Борис Белчев
Забулена сова/Tyto alba - Фотограф: Любомир Андреев - Лу_пи
Забулена сова/Tyto alba - Фотограф: Любомир Андреев - Лу_пи
Забулена сова/Tyto alba - Фотограф: Любомир Андреев - Лу_пи

Забулената сова (Tyto alba) е средно голяма нощна граблива птица, срещаща се и в България.

Физическа характеристика

Оперението ѝ е много фино, в пастелени цветове, с бяло було. Няма изразен полов диморфизъм. Дължина на тялото е 33–39 см; Размах на крилете: 80–95 см. Има характерна сърцевидна форма на лицевия диск. Като повечето сови най-лесно се определя по звука. Обаждането на забулената сова наподобява стържене.

Разпространение

Широко разпространена по всички континенти със сравнително ниска плътност на популацията. На много места числеността ѝ е станала критично ниска в последните години, но на други се забелязва стабилизация или дори леко увеличаване.

Начин на живот и хранене

Хищна птица, ловува нощем, като прекрасният ѝ слух ѝ помага да открива плячката си и под снежна или листна покривка. Храни се с дребни гризачи, влечуги, земноводни, птици, едри насекоми и други безгръбначни.

Размножаване

Гнезди често в изоставени постройки. Яйцата са чисто бели и сферични.

Допълнителни сведения

Интересен факт е асиметричното разположение на слуховите ѝ отвори в черепа , което ѝ помага в по-доброто локализиране на звуците в тъмнина.Още един интересен факт: когато птицата ловува нoщем, тя може да се види, но не и да се чуе. Тя лети много тихо, което и помага да не изплаши плячката си. В България е изключително рядък вид, поставен под защитата на закона. В поредицата книги за Хари Потър на Дж.К.Роулинг главният герой Хари има полярна сова на име Хедуиг.

 

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.